Home Team Miklagard Bæredygtighed

Digital marketing med god samvittighed

I Miklagard har vi en vision om at blive blandt Nordens førende bæredygtige digital marketing-bureau. Som verdensborger har vi et ansvar, om hvordan vi ser vores børns fremtid, men også af årsager, der tager udgangspunkt i vores medarbejderes ve og vel – og naturligvis ikke mindst vores kunder.

Vores vision er tæt knyttet til vores mission om at hjælpe vores kunder til succes på bundlinjer, dette gennem økonomisk vækst der tager ansvar for social og miljømæssig fodaftryk vi efterlader i det digital samfund (strøm, el, server-farme, natur resources osv.). Hos Miklagard uddanner vi medarbejdere og samarbejdspartnere i at tænke bæredygtigt fra projektstart til -slut, der danner rammer for virksomhedens profil og principper, som vi efterlever 7/24/365.

Læs mere om Miklagards samfundsansvar (CSR).

Hvad og hvorfor bæredygtighed i Miklagard?

Bæredygtighed er en del af mange virksomheders 2020/30-plan. Men hvad dækker “bæredygtighed” egentlig over? Hos Miklagard dækker det over, men ikke begrænset til, faktorer som social bæredygtighed, miljømæssig bæredygtighed og økonomisk bæredygtighed.

I Miklagard vælger vi at fokusere på særligt mål konkretiseret i FN’s verdensmål. Vores fokus er hverken på de lette eller svære mål, men der hvor vi virkelig kan gøre en forskel i hverdagen. Miklagard fokus er særligt på mål nr. 1, 3 og 16 for derefter at arbejde videre med de andre, hvor vi virkelig kan gøre en forskel.

Her er Miklagards plan for en bæredygtig fremtid:

FN’s verdensmål nr. 1 – Afskaffelsen af alle former for fattigdom

”Ekstrem fattigdom” er en definition der anvendes om folk der lever for en personlig indkomst på under 1,9 dollars om dagen, dvs. ca. 13 kroner. På verdensplan lever mere end 700 millioner mennesker stadig for mindre end 1,90 dollars om dagen. Det er mennesker der mangler adgang til mad, rent drikkevand og sanitet.

Det Miklagard gør for at bidrage til følgende konkrete handlinger:

Miklagård donerer penge til (alternative) projekter der kæmper for afskaffelse af fattigdom i verden. Herudover støtter Miklagård med andre ressourcer og midler projekter og institutioner der gør en forandring for at formindske fattigdom – både i Danmark og resten af verden.

FN’s verdensmål nr. 3 – sundhed og trivsel

Med en voksende tendens inden for branchen at anvende ekstern arbejdskraft, studentermedarbejder og praktikanter, skal der være fokus på bæredygtige rammer der underbygger muligheden for behandling, uddannelse og kampagner for styrket trivsel og sundhed – ikke kun i Danmark men for alle hele verden. Når fx minimumslønninger bliver udbetalt presser det arbejdstiden op og der er mindre tid til sundhed og trivsel. I det store hele ender det ofte at gå ud over børnene, vores kommende generation.

Det Miklagard gør for at bidrage til følgende konkrete handlinger:

Uafhængig om du er ansat på fuldtid, deltid eller som freelancer i Miklagaard, så sikre vi gennem vores digitale ansættelsespakker en over-middel fundamentet for et sundt liv og fremme trivsel for alle aldersgrupper med afsæt i levevilkår, kontrakter og bonuspakker.

FN’s verdensmål nr. 16 – fred, retfærdighed og stærke institutioner

For at komme korruption til livs og sikre at vi bygger vores samfund efter vores moralske kodeks og værdier, er det vigtig til stærke institutioner. Det handler om at fremme og udvikle effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner på alle niveauer. Samtidig handler det om at sikre institutioner er lydhørende, inkluderende, deltagerbaserede og repræsentative beslutningsprocesser på alle niveauer i samfundet.

Det Miklagard gør for at bidrage til følgende konkrete handlinger:

Organisationer og institutioner som skoler, NGO’er og tilsvarende støtter vi i Miklagard med udvikling af deres digital platform for at sikre en samlet styrket institution, og en platform der kan fostre bedre kommunikation som led i vision og mere fred og retfærdighed. Det er konkrete tiltag der styrke kommunikation på alle niveauer og muliggøre at diskussion og dialog kan finde sted, digital.

Vores digitale liv

Hos Miklagard er ansvarlighed en naturlig del af vores forretning. Vi har et stort ansvar, for at bruge teknologien til at hjælpe miljøet og ikke belaste det. For at lære vores kommende generation om ansvar og respekt for planeten og hinanden. Og for at lytte til vores børn og lære af dem. Hos Miklagard tager vi det ansvar og arbejder målrettet med bæredygtighed. Fordi vi kan, så skal vi.

Bærdygtighed på kontoret

  • Internt i Miklagard minimerer vi vores ressourceforbrug
  • Hos Miklagard tilbyder udelukkende vores kunder miljø- og energivenlige produkter
  • Hos Miklagard stiller vi krav om bæredygtighed til alle, vi samarbejder med
  • Hos Miklagard udvikler teknologi, der kan reducere energiforbrug og klimapåvirkning

Overvejer I også at komme i gang med det der bæredygtighed? Vil du høre mere om, hvordan Miklagard rent lavpraktisk tilgår det at være bæredygtig, og hvad du også får ud af det? Er du interesseret i digital marketing med god samvittighed?

Kontakt os uforpligtende på telefon så tager vi en snak om dine muligheder.

Har du spørgsmål eller ønsker du at høre
nærmere om samarbejdsmuligheder?

Ring til os på 31 32 60 86

Du kan få telefonisk support mandag til fredag kl. 09.00-16.00

? Top indlæg

Følg os