Home Partnerskab

Partnerskab

Webbureau i København digitale partnerskaber.

Et partnerskab hos Miklagard er en attraktiv løsning for dig, der ønsker at vækste din organiske trafik og konverteringer ved hjælp af en datadreven SEO-strategi. Partnerskabet består som udgangspunkt af et program af 12 måneders varighed, hvor vi hos Miklagard tager hånd om alle aspekter indenfor SEO, både strategisk samt on-page såvel som off-page SEO. Vælger du Miklagard som din SEO-partner, sætter vi sammen turbo på trafik og konverteringer.

Hvem indgår partnerskaber med Miklagard

Et partnerskab med Miklagard er relevant for adskillige typer af virksomheder og organisationer. Vi har allerede indgået partnerskaber med både webshops, websider, udviklere, online bureauer og mange øvrige organisationer og personer, der ønsker en øget online tilstedeværelse. Miklagards partnerskabsprogram er derfor også en oplagt mulighed for dig, der ønsker øget synlighed i søgeresultaterne.

Kom hele vejen rundt om SEO med Miklagárd som partner

Et partnerskab med Miklagard er den hurtigste vej til at vækste din online trafik. Uanset om du er webshopejer, hjemmesideejer, Youtuber, Instagrammer eller noget helt femte, hjælper et partnerskab med Miklagard dig med at skabe nye indtægtsmuligheder samt at skalere både lokalt, nationalt og globalt.

Funktioner

 • Fuld gennemgang af teknisk SEO
 • Indblik i målgruppen
 • Opsætning og rapportering i Analytics
 • Holistisk dataanalyse
 • SDA-rapportering
 • SEO x PPC-rapportering
 • Søgeordsanalyse
 • Konkurrentanalyse
 • Mapping af søgeord
 • GAP-analyse af indhold
 • Gennemgang af indhold
 • Indholdsstrategi
 • Organisk outreach og promovering
 • Kvartalsvise forretningsanmeldelser
 • Agency Summit
 • Gennemgang af produktsider
 • Gennemgang af proces omkring checkout
 • Efterladte indkøbskurve

Hvorfor indgå et partnerskab med Miklagard?

Miklagárds partnerskabsprogram er designet til at hjælpe dig til tops på Google og andre markedsføringsplatforme. Med partnerskabet kan du således se frem til bedre placeringer og dermed også flere kunder.

12 måneders SEO-partnerskab

Nedenfor kan du se en oversigt over Miklagårds standardiserede 12 måneders SEO-partnerskab. Afhængigt af virksomhed og branche er det muligt at tilpasse partnerskabets indhold, så det stemmer overens med dine ønsker og behov.

Partnerskab oversigt

Ved partnerskabets begyndelse opsætter Miklargard en række Key Performance Indicators (KPIer) i samarbejde med dig. Disse KPIer bruges til at definere partnerskabets fremtidig succes, og foregår blandt andet ved at:

Gennemgå af eksisterende data for bedre at forstå mønstre samt sæson-afvigelser og brugeradfærd i Google Analytics (GA).
Benchmarke sidens vigtigste metrics for på den måde at identificere mulige mål, og for efterfølgende at kunne måle på anbefalingerne.
Revaluere mål og succeskriterier løbende afhængigt af behov.

Partnerskabets elementer

Fuld gennemgang af teknisk SEO

Miklagard foretager en fuldstændig gennemgang af jeres hjemmesides kode, struktur og underliggende infrastruktur for at finde eventuelle tekniske problemer, der begrænser domænets synlighed i søgeresultaterne. Miklagárd leverer en specificeret og prioriteret strategisk plan, der har til mål at adressere disse tekniske problemer.

Indblik i målgruppen

Miklagard hjælper dig til at opnå en bedre forståelse af både eksisterende og nye potentielle kunders adfærd og søgemønstre. Vi tager udgangspunkt i de generelle trends indenfor den pågældende branche, og supplerer med eksisterende data fra jeres side således, at vi får et samlet billede af målgruppens færden.

Nuværende data analyseres både ved hjælp af direkte kundefeedback via mail, chat og telefonopkald (hvis disse er tilgængelige), men også ved hjælp af heat mapping software, der gør det muligt at følge dine besøgendes færden på jeres hjemmeside.

Vi foretager derudover interviews med interne medarbejdere, der har tæt kundekontakt, samt med kunderne selv, så vi får et samlet billede af kundernes opfattelse af virksomhedens hjemmeside. Vi supplerer desuden med brugertests hos eksisterende kunder, da disse tests fungerer godt, når kundernes adfærd skal kortlægges.

Indsamlet data anvendes herefter til at fastlægge strategier indenfor søgeordsanalyse, onpage-forbedringer, indhold, valg af kanaler osv.

Opsætning og rapportering i Analytics

Miklagard identificerer mulige problemer omkring rapportering og tracking i Analytics. Hvis det er muligt at identificere sådanne problemer, hjælper vi selvfølgelig både med at løse disse, men også at forbedre den generelle rapportering og tracking, så jeres setup i analyseværktøjet optimeres bedst muligt.

Holistisk dataanalyse

Miklagard gennemgår et udvalg af jeres datasæt og kommer med indledende vurderinger på baggrund af gennemgangen. Disse gennemgange kombinerer relevante datasæt for i sidste ende at kunne identificere, hvor de største muligheder for at opnå succes via SEO ligger placeret.

SDA-rapportering

Miklagard udfører en Search Discovery Analysis (SDA) på baggrund af jeres PPC Search Query Report og yderligere søgeordsanalyse. Her sammenligner vi med de konkurrenter, der er relevante for de samme organiske søgninger.

Dette visualiseres ved hjælp af et dashboard, som vi bygger op i Google Data Studio, Microsoft Power BI, Tableau eller lignende værktøjer. Dashboardet tager udgangspunkt i den indsamlede data om søgeord og -fraser, og hjælper til at identificere de største konkurrenter inden for specifikke emner, produktområder og segmenter i jeres forretning.

SEOxPPC-rapportering

Vi analyserer jeres PPC-trafik for at finde frem til potentielle områder, hvor PPC enten ikke er rentabelt, eller alternativt har potentiale til udvidelse. PPC-trafikken sammenlignes med jeres organiske indhold for at identificere indhold, hvor organisk trafik med fordel kan supplere eller erstatte jeres nuværende PPC-trafik.

Ved at sammenligne organisk metadata og PPC med jeres click-through-rate (CTR), finder vi frem til potentielle testområder, hvor det giver mening at teste organisk og betalt trafik samt call-to-action (CTA).

Søgeordsanalyse

Miklagard kommer med anbefalinger til søgeord fordelt på potentielle kunders motivationsfaktorer. Søgeordene tager selvfølgelig udgangspunkt i de søgninger, dine potentielle kunder rent faktisk foretager. Disse søgeord danner grundlag for jeres hjemmesides indhold og bruges samtidig til at benchmarke og vurdere indvirkningen af søgeordsoptimeringen.

Vi fokuserer både på de søgeord, der har potentiale til at realisere eksisterende KPI’er og målsætninger, men også søgeord, der præsenterer en mulighed for at udvide på nye områder.

Konkurrentanalyse

Hos Miklagard anvender vi en holistisk datastrategi til at udpege relevante søgeord baseret på dine konkurrenters synlighed på disse søgeord og -fraser. Analysen kan kombineres og integreres med indholdsstrategien, eller alternativt leveres som et særskilt dokument afhængigt af omfanget af analysen.

Mapping af søgeord og GAP-analyse af indhold

Miklagard opretter søgeord-matricer, der indikerer hvilke sider, der skal målrettes specifikke søgeord. Vi kommer desuden med anbefalinger til metadata såsom header tags, meta-titler og meta-beskrivelser.

Efterfølgende laver vi en GAP-analyse af indholdet for at identificere hvilke emner, konkurrenterne opnår trafik på, og samtidig kortlægger vi, hvordan i kan opnå tilsvarende trafik ved at fokusere på de rette emner. Vi prioriterer emnerne og laver en tidslinje, der så sammenholdes med jeres indholdsstrategi.

Vi mapper søgeordene til eksisterende sider på jeres domæne (hjemmeside), og kommer samtidig med forslag til, hvordan nye websider på domænet kan anvendes til at skabe optimalt indhold på baggrund af de specifikke søgeord og emner.

Gennemgang af indhold

Miklagard gennemgår alt indhold på siden med henblik på at optimere det eksisterende indhold. Vi identificerer specifikke forslag til ændringer i det nuværende indhold, herunder ændringer i tekst, interne links, ankertekster og lignende.

Forslagene kan kræve, at der skrives nye tekster til siden for at forbedre brugeroplevelsen og synligheden i søgeresultaterne. Efterfølgende måler vi på effekten af de nye tekster og justerer til, så indholdet optimeres yderligere.

I Miklagárd koncentrerer vi os om websider på jeres domæne, hvilket både omfatter eksisterende sider såvel som anbefalinger til nye websider. I samarbejde med jer udpeger vi de kategorisider og blogsider, der bør fokuseres på.

Indholdsstrategi

Miklagard leverer en færdig indholdsstrategi, der samler vores anbefalinger og de punkter, der viste sig i konkurrentanalysen, GAP-analysen og søgeordsanalysen – alt sammen organiseret og struktureret i en prioriteret og køreklar plan.

Vi kommer både med anbefalinger til nyt indhold såvel som optimering af eksisterende indhold på hjemmesiden. Indholdet kan have forskellige mål lige fra at opfylde brugernes behov, skabe flere delinger af indholdet, understøtte købsbeslutninger, udvise autoritet og bygge tillid – helt afhængigt af formålet med indholdet.

Anbefalingerne understreger betydningen af indholdet målt på udbytte kontra indsats. I samarbejde med jer bekræfter vi prioriteringen af indholdet, før vi går i gang med ændringerne.

Indholdsstrategien kan løbende revurderes og tilpasses i takt med, at nye muligheder og prioriteringer opstår i løbet af samarbejdet. Indholdsstrategien skal derfor ikke ses som et stationært værktøj, men i stedet en agil og justerbar digital handlingsplan.

Miklagárd arbejder tæt sammen med jer eller jeres eksterne folk, når det egentlige indhold skal udarbejdes. Vores indholds- og designteam kan både bistå med support omkring udarbejdelsen af indhold, og alternativt kan vi selv tilbyde produktion af indhold på en særskilt aftale.

Uanset om indholdet produceres internt eller eksternt, gennemgår vi selvfølgelig al indhold efterfølgende, og er det nødvendigt, kommer vi med yderligere anbefalinger til optimering af det producerede indhold med udgangspunkt i indholdsstrategien. Sammen med jer definerer vi arbejdsgange omkring revision og gennemgang af produceret indhold, så dette optimeres mest muligt.

Organisk outreach og promovering

Miklagard anvender indholdet til at sikre, at følgende mål og målsætninger opfyldes bedst muligt:

 • Konverteringer/assisterede konverteringer
 • Hjemmesiden opfattes som en kilde til information
 • Engagering af brugere
 • Engagering af interessenter, herunder forbrugere, partnere og medier
 • Miklagårds outreach-strategi leveres som et forslag i en promoveringsplan, og vi samarbejder med eksisterende PR-partnere for at opnå øget succes med outreach.

Forretningsanmeldelser hvert kvartal og Agency Summit

Med et partnerskab hos Miklagard kan du se frem til kvartalsvis rapportering, hvor vi fokuserer på KPI’er og igangværende strategier. Vi udpeger de strategier, der har medvirket til øget vækst, og samtidig fremhæver vi de fremtidige strategier og taktikker, vi vil anvende for at opretholde KPI’er og nå aftalte målsætninger. Rapporteringen vil desuden opdatere omkring nye og relevante opdateringer inden for SEO, og hvordan disse opdateringer kan påvirke projektets videre færd.

Gennemgang af produktsider (tilvalg)

Ved hjælp af eksisterende brugerundersøgelser på tværs af de største webshops inden for den specifikke branche evaluerer vi brugeroplevelsen på dine produktsider. Vi kommer med anbefalinger til ændringer baseret på best-practice, og disse ændringer har til mål at øge konverteringer og påvirke brugeradfærd, der kan have indflydelse på dine placeringer i søgeresultaterne. Ud fra vores gennemgang udarbejder vi en prioriteret liste med anbefalinger baseret på ændringernes potentiale sammenholdt med dine muligheder for at implementere ændringerne.

Gennemgang af check-out efterladte indkøbskurve

Miklagard foretager en grundig gennemgang af checkout-processen på jeres hjemmeside, hvor vi med udgangspunkt i brugervenlighed og best practice identificerer de områder, der kan skabe hindringer i checkout-flowet. På baggrund af denne gennemgang udarbejder vi en prioriteret liste med anbefalinger til ændringer, der kan forbedre flowet i checkout-processen, højne brugeroplevelsen og dermed øge konverteringsraten.

Hjemmeside, navigation og layout

I vores gennemgang af jeres hjemmeside evaluerer vi på layout og indhold, navigering på hjemmesiden samt hjemmesidens overordnede struktur og layout set ud fra et brugerperspektiv. Her sikrer vi os, at jeres hjemmeside lever op til de best practices, der findes inden for branchen, og at hjemmesidens struktur er optimal både for brugere, men også i forhold til Google og andre søgemaskiner.

Også her laver vi på baggrund af gennemgangen en prioriteret liste med anbefalinger til ændringer, og målet med gennemgangen og den prioriterede liste er her at øge konverteringsraten, undgå frafald undervejs i købsprocessen samt skabe en optimal brugeroplevelse for kunder og andre besøgende på din hjemmeside.

Har du spørgsmål eller ønsker du at høre
nærmere om samarbejdsmuligheder?

Ring til os på 31 32 60 86

Du kan få telefonisk support mandag til fredag kl. 09.00-16.00

? Top indlæg

Følg os