Home Blog Hvordan starter du med at bruge micro influencer

Hvordan starter du med at bruge micro influencer

Lad os først begynde med en kort introduktion til, hvad en micro influencer egentlig er. I Danmark taler man generelt om en person, som har minimum 1000 følgere på de sociale medier, enten i sit private netværk eller i en interessegruppe. Så længe du har under 15.000 følgere, taler man om en micro influencer. I det store udland, som eksempelvis USA, er definitionen lidt anderledes. Her taler man generelt om en micro influencer, når denne har mindre en 100.000 følgere på de sociale medier. Selvom definitionen af en micro influencer varierer, alt efter hvilket geografisk område, der er tale om, og hvem som definerer denne marketingmetode, er funktionen dog den samme: Micro influencers repræsenterer en specifik nichegruppe, som virksomheder kan nå direkte via influencers’ sociale medier.

Hvad er fordelen ved en micro influencer frem for en macro influencer

En micro influencers følgere og abonnenter har et specifikt interesseområde, som de deler med influencer på de sociale medier. Du rammer derfor direkte ned i en unik målgruppe med denne marketingmetode. En micro influencer har desuden en personlig interesse i din virksomheds produkter. De anvender selv produkterne og er glade for dem, da de er i overensstemmelse med deres interessefelt. Dette skaber en stor grad af troværdighed hos deres følgere og abonnenter. Derudover er micro influencers rentable for mindre virksomheder med et mindre marketingbudget, idet micro influencers’ lønninger ofte er i form af virksomhedernes produkter eller servicer. I blandt tilføjes der et pengebeløb oveni, men det er et beløb, som er relativt lavt, og derfor kan influencers ikke tjene deres levebrød alene ved denne for form indtjening. Når man anvender en macro influencer er det ofte gennem et bureau, man kommer i kontakt med dem. Macro influencerer lever af deres indflydelse på de sociale medier. De kræver derfor højere lønninger, når de indgår en kontrakt med dig, og de er ikke nødvendigvis personligt interesserede i dit produkt. De har en stor følgerskare, men ikke nødvendigvis den rigtige for dig. En målrettet marketing kan blive omkostningsfuld: Du når ud til flere mennesker, og derved en bredere målgruppe, men er det den rigtige målgruppe for din virksomhed? Derudover er troværdigheden ikke lige så stor som hos en micro influencer, da produktet ikke nødvendigvis repræsenterer en personlig interesse fra macro influencers side, og det ved følgerne og abonnenterne som regel godt.

Micro influencers anvender derimod masser af timer indenfor deres interesseområde på de sociale medier helt gratis. Deres drivkraft er deres passion, ikke penge, og det gør deres marketing over for deres følgere troværdig og derved fordelagtig for de virksomheder, som influencers samarbejder med. Derfor er micro influencers også særligt selektive, når de skal acceptere et samarbejde, da kvalitet kommer i første række og penge i anden. Influencers’ følgere ved, at de kun anbefaler og reklamerer for produkter og en servicer, som de selv er oprigtigt glade for. Micro influencers har en stor interesse i din virksomhed og dets produkter og/eller servicer. Du kontakter en micro influencer, fordi deres snævre interessefelt netop matcher din virksomhed. Micro influencers tilbyder en høj grad af identifikation for deres følgere på de sociale medier, og derfor er din marketing strategi med en micro influencer generelt ret effektiv.

Hvordan kommer du i kontakt med en micro influencer?

Micro influencers er som hovedregel nemme at komme i kontakt med, eftersom de normalt ikke er repræsenteret af et bureau, som de fleste macro influencers er. Men hvordan finder du den helt rigtige micro influencer for dit produkt eller service?
Du kan komme i kontakt med micro influencer via deres sociale medier og skrive en besked til dem. Du kan finde dem via eksempelvis #hashtags og nøgleord for din virksomheds produkter på de sociale medier samt inden for din virksomheds interesseområder. Derudover kan du se, om din virksomhed har følgere på de sociale medier, som eventuelt kunne være interesserede i at promovere din virksomheds produkter. Det kan især være interessant at kigge på de følgere, der allerede har delt jeres opslag, kampagner m.m. på de sociale medier af ren og skær interesse. Ligeledes kan det være interessant at kigge på personer, som du selv eller din virksomhed følger. Når du skal tjekke en micro influencer findes der desuden adskillige screeningsplatforme, som kan anvendes til at undersøge influencers’ antal følgere og deres demografi, geografi, køn m.m. Derudover viser disse screeningsplatforme influencers’ potentielle, samt faktiske rækkevidde og indflydelse, netværk og eventuelt tidligere samarbejder med andre virksomheder. Du kan ovenikøbet anvende flere micro influencers til at række ud til dine potentielle kunder gennem de forskellige nichegrupper, som micro influencerne hver især repræsenterer. På denne måde rammer din virksomhed lige ind i kernen af dens ønskede målgruppe(r) og opnår derfor også en bedre ROI (return of investment) end ved andre former for (influencer) marketing.

Når du samarbejder med en micro influencer skal du dog være opmærksomhed på at kommunikerer klart og tydeligt. Det er vigtigt, at du selv har sat dig ind i den gældende lovgivning indenfor markedsføring med influencers, så du kan give klare retningslinjer til din nye samarbejdspartner. Desuden kan det være en god ide at introducere influencer for eller referer til hjemmesider, hvor han/hun kan få en basal viden om, hvordan man er effektiv og succesfuld som influencer. En micro influencer har nemlig ikke nødvendigvis den samme erfaring, som en professionel macro influencer besidder. Når du har udarbejdet en procedure for micro influenceren, kan du anvende den fremadrettet, når du indgår nye influencer samarbejder. Det kan desuden være en god ide at vælge flere micro influencers for at nå de helt rigtige målgrupper. Vær helt tydelig i kommunikationen i forhold til løn og gratis produkter. Jo mere specifik du er, desto bedre bliver dit fremtidige samarbejde med influencer. En forventningsafstemning er derfor vigtig.

Kort sagt, det kan vise sig at være mere effektivt, rentabelt og enkelt at anvende en micro influencer frem for en macro influencer. Selv de store virksomheder er så småt begyndt at foretrække micro influencers til deres marketingstrategi, simpelthen fordi denne marketingmetode er langt mere effektiv og økonomisk rentabel end adskillige andre former for marketing.

Skriv en kommentar

Følg os