Home Blog Guide til hvordan du starter Affiliate Marketing i 2020

Guide til hvordan du starter Affiliate Marketing i 2020

Affiliate marketing er en marketingsmetode, hvor en affiliate partner tjener en provision gennem markedsføring af en annoncørs (en anden persons eller virksomheds) produkter. Det kan være på de sociale medier, på en hjemmeside eller via e-mail marketing. Affiliate betyder på engelsk, en person som er tilknyttet en større organisation eller virksomhed. Normalt skaber en affiliate (også kaldet publisher) omsætningen ved at sende trafik videre til annoncørens hjemmeside og genererer på denne måde flere leads (potentielle kunder) og/eller direkte salg hos annoncøren.

Ved affiliate marketing tjener affiliate enten et fast beløb for hvert lead, der sendes videre, eller en på forhånd aftalt procentdel af omsætningen ved et givent salg. Der skal altså forekomme en form for konvertering af kunden enten ved et direkte salg eller ved en leadgenerering, hvor virksomheden modtager information såsom en e-mailadresse og navn fra den potentielle kunde.

Affiliate markedsføring og samarbejde med virksomheder.

Hvis du ønsker at indgå i et samarbejde som affiliate partner for en virksomhed, kan du indtaste søgeordet ”affiliate” i Google søgemaskine og så virksomhedens navn eller det ønskede emneområde/produkt, som du ønsker at promovere. Derudover findes der platforme, de såkaldte affiliate netværk, der forbinder dig med annoncøren (virksomheden).

Gør du brug af sådan et netværk, kan du hurtigt få indsigt i de virksomheder, som kunne interessere dig, og derved blive en potentiel fremtidig samarbejdspartner. Det er vigtigt, at du har opbygget en platform (community), hvor du har en hjemmeside med trafik, gerne sociale medier med følgere og abonnenter og, som nævnt tidligere, en kontakt til et eller flere affiliate netværk. Det kræver altså følgende forberedelse fra din side, inden du kan begynde med affiliate marketing:

 • Hjemmeside (inkl. originalt indhold og billeder)
 • Et ekstra plus, hvis du har sociale medier med følgere og abonnenter
 • Eventuelt kontakt til en eller flere affiliate netværk

Når du så er kommet i kontakt med en virksomhed, og I er blevet enige om at indgå i et samarbejde, skal du naturligvis kende til de effektive konverteringsmetoder og de overordnede principper, der anvendes, når det drejer sig om affiliate marketing, så du er klædt godt på til jobbet.

Skab nye leads.

Du anvender et affiliate link til at skabe trafik og salg på annoncørens hjemmeside. Et affiliate link er en specifik URL, der enten indeholder affiliates ID eller brugernavn. I affiliate programmer anvender annoncøren således affiliate links til at registrere den trafik, der sendes fra affiliate partneren (dig) til annoncørens (virksomhedens) hjemmeside. På denne måde kan annoncøren se, hvilke leads der kommer fra din hjemmeside, dine sociale medier og mails og betale dig for de leads, som du har konverteret.

I forbindelse med leadgenerering, er der flere led. Man taler som regel om leads (kunder), der er klar til at blive kontaktet i marketing øjemed (“Marketing Qualified Leads” eller bare MQL), men ikke er helt klar til at købe endnu, og leads der allerede nu er klar til selve købsprocessen (“Sales Qualified Leads” eller bare SQL). Med SQL har annoncøren mulighed for salg direkte, hvilket er det ultimative mål med al form for leadgenereringen. Det er derfor vigtigt at vide, hvilken type leads, der er tale om for bedst at kunne tilpasse kommunikationen og generer salg i sidste ende hos annoncøren.

Selve leadgenereringen er helt enkelt den proces, som affiliate påbegynder, hvor affiliate sender potentielle kunder videre til annoncørens hjemmeside (skaber trafik for annoncøren), der slutteligt helst skulle munde ud i en god procentdel, som konverteres til kunder og dermed køber produktet eller servicen hos annoncøren.

Adfærden hos den potentielle kunde (lead) afgøre, hvordan annoncøren håndterer markedsføring, når kunden lander hos dem. De analyserer, om der er tale om en retargeting for MQL-gruppen (som regel via e-mail), eller om den potentielle kunde (lead) er klar til at købe produktet eller servicen her og nu. I blandt skal den potentielle kunden have ekstra tid (MQL), så annoncøren vinder deres tillid til det givne produkt eller service og til selve virksomheden som helhed. Alt efter din aftale med annoncøren, er den enten, når et lead har givet sine kontaktoplysninger eller når et lead har gennemført et køb hos annoncøren, at du modtager din løn.

Hvad kan du tjene ved affiliate marketing.

Det kræver tid at skabe din hjemmeside, og du skal naturligvis vedligeholde den. Når det er sagt, kan du tjene en rimelig god passiv indkomst. I modsætning til “micro influencers” kan en affiliate partner leve af sin marketing. Du kan endda komme op i ret høje beløb, hvis du har skabt en god hjemmeside og gerne et stærkt netværk på de sociale medier som supplement.

Lev af passiv indkomst gennem affiliate marketing.

Hvis du ønsker at leve et frit liv med en passiv indkomst som udgangspunkt, et liv, som giver dig mulighed for at udforske andre sider af tilværelsen end bare arbejde, så kan affiliate marketing være interessant for dig. Det kræver som sagt dedikeret tid at skabe hjemmesiden, og det indhold du ønsker. Dernæst skal du overveje hvilke produkter og servicer, der matcher din hjemmesides content.

Det er selvfølgelig en god ide at skabe en hjemmeside med udgangspunkt i emner, som du interesserer dig for, så det altid er spændende at arbejde med, eller emner, som du ved har stor popularitet, og derved kan skabe trafik på din hjemmeside og potentiel trafik, som kan videresendes til annoncørens hjemmeside. Du kan skabe en hjemmeside med god trafik via publicering af blogemner, så du gør de virksomheder og typer af produkter, du ønsker at promovere, attraktive for de besøgende på din hjemmeside.

Nye leads (potentielle kunder) til annoncøren (din affiliate samarbejdspartner) er dit hovedformål som affliate. Det er ofte via en blog eller indhold på dine sociale medier, at du videresender potentielle kunder til annoncøren. Leadgenererings værktøjer er dermed grundlaget for dette og din måde at skabe den første berøringsflade med en potentiel fremtidig kunde hos din affiliate partner. Hovedformålet er at indhente data og informationer om de potentielle kunder, gennem diverse former for marketing content, hvor du naturligvis har tilføjet et eller flere links (med dit affiliate ID) til annoncørens hjemmeside.

Annoncøren kan med fordel anvende sig af en god landingsside for dit affiliate link. En landingsside beder de potentielle kunder om deres e-mailadresser ved, for eksempel at tilbyde et nyhedsbrev, en gratis e-bog, en gave eller eventuelt en rabatkode til køb på hjemmesiden. Formålet for din affiliate marketing er som altid at skabe flere leads til samt konverteringer til salg hos annoncøren. Der er således flere måder at opnå den første kontakt til den fremtidige kunde på og få de ønskede oplysninger. Oplysninger som gør det muligt at skabe en relation med den (potentielle) kunde gennem marketingkampagner, som i sidste ende skal lede kunden til den ønskede effekt, nemlig salg.

Som affiliate ønsker du, at dine leads kommer i direkte kontakt med annoncøren via dit affiliate link. Ofte er linket indsat på din hjemmeside via eksempelvis et blogindlæg, som tidligere nævnt. Det kan også være via et link i forbindelse med en YouTube video, der promoverer produktet eller servicen hos annoncøren med lovning om en rabat eller en gratis gave til gengæld for en e-mailadresse. Du kan således skabe leads via gratis gaver hos annoncøren, som du reklamerer for, f.eks. en e-bog, en podcast, en skabelon til en specifik procedure, en ”opskrift” til succes, et gratis webinar, en gratis prøveperiode eller en reduktion i prisen på annoncørens produkt via en rabatkode, der eventuelt sendes på mail, når nye leads klikker på linket og indtaster deres e-mailadresser. Det kan også være en gratis billet til en konference eller event, hvor annoncøren er vært, og dermed kan markedsføre sine produkter eller servicer.

For at opsummere er der altså flere kanaler, hvormed du kan lead-generer. Ofte er disse via:

 • Youtube
 • Facebook
 • Instagram
 • Blogindlæg
 • Andre sociale medier og platforme

For at få den potentielle kunde til at klikke på dit affiliate link og dermed skabe leads til (og forhåbentlig salg hos) annoncøren er der følgende metoder, som er interessante og effektive at anvende:

 • E-bog
 • Podcast
 • En skabelon til en specifik procedure
 • En ”opskrift” til succes
 • Et gratis webinar
 • En gratis billet til en konference eller event (hvor annoncøren er vært)
 • En gratis prøveperiode (service eller produkt)
 • En rabatkode (lovning om reduktion i prisen)
 • En test (der giver dit lead et interessant resultat, som sendes via e-mail bagefter)

Desuden findes der en del softwareprogrammer, der kan analysere dine leads, og se hvilke affiliate links, der er mest effektive, og hvor de fungerer bedst (i forhold til content og valg af kanal).

Kort sagt, hvilke affiliate links de potentielle kunder og dermed din målgruppe responderer bedst på. Du kan derudover få assistance fra et professionelt bureau, der kan hjælpe dig med at systematisere og analysere data fra dine leads og links, så du får mest muligt ud af disse. Giv os et kald hvis du vil høre mere om hvordan Miklagard kan hjælpe dig med at vækste gennem affiliate marketing.

Skriv en kommentar

Følg os